Zakład Remontowy HYDRO-MAH s. c. A. Paluch , M. Nocoń

43-331 Dankowice, ul. Św. Wojciecha 2  

NIP: 547-017-00-73

_____________________________

Tel. : +48 33 845 74 69.

    +48 602 217 543,

    + 48 604 224 800

e-mail:   hydro-mah@hydro-mah.com.pl